เกี่ยวกับเรา

ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2505 ห้างทองสมนึก ได้เริ่มกิจการเป็นครั้งแรกที่จังหวัดนครปฐม ก่อตั้งโดย คุณพ่อชัยนาม และคุณแม่สมนึก จันทร์จารุวัฒน์ จากร้านทองเล็ก ๆ เพียง 1 คูหาก็ได้ขยายเป็น 2 คูหา ด้วยนโยบายการค้าขายที่ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด จึงทำให้ฐานลูกค้าเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้สถานที่ตั้งเดิมเริ่มคับแคบไม่สามารถที่จะรองรับการให้บริการได้อย่าง ทั่วถึง จึงขยายกิจการมายังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ บนถนน ราชดำเนิน (ต้นสน) พร้อมทั้งออกแบบร้านให้มีความทันสมัย โอ่โถง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าจากเดิมที่สวมใส่เป็นเครื่อง ประดับเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันได้เพิ่มมุมมองในเรื่องการออมเพื่อการลงทุนเข้ามากยิ่งขึ้น

ด้วยวิสัยทัศน์ ของคุณพ่อชัยนาม และคุณแม่สมนึกที่ต้องการเป็นผู้บุกเบิกการให้บริการทางด้านทองคำที่ครบวงจร มากที่สุดจังหวัดนครปฐม จึงได้ริเริ่มก่อตั้งบริษัท เจ.เอส.เอ็น. โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัดขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากล